Meditasjon

Noen fordeler

Meditasjon er vår beste kilde til å lage positive erfaringer og intensjoner, lære den fredfylt væren i nåtiden, motvirke hjernens fokus på det negative og gi slipp på emosjonelt akkumulert stress.

Det er vitenskapelig bevist at meditasjon:

  • Reduserer produksjonen av “stress hormoner” inkludert kortisol og adrenalin
  • Reduserer angst, depresjon og insomnia
  • Reduserer kronisk smerte
  • Øker produksjonen av anti-age hormonet DHEA
  • Reduserer blodtrykk og hypertensjon
  • Senker kolesterol nivåer
  • Bidrar til økt oksygen effektivitet i kroppen
  • Bedret immunforsvar

Dagens situasjon

Hver dag spinner hodet i tanker om helse, personlig økonomi, familien, jobb og fremtiden. Ofte er vi ikke bevisst dette tankespinnet som er vår største kilde til stress. Det er de negative tankene som hjernen er programmert til å lytte til basert på våre forfedres frykt for miljøet de levde i. Mange lever i fight-flight modus.

Muligheter

Ved å meditere daglig opplever du at du blir mer bevisst. Du blir i stand til å rolig og objektivt observere en situasjon, for så å kunne ta dine valg om hvordan du vil respondere. Den største gaven er din indre fred i ditt daglige liv, du blir oppmerksom på kjærligheten vi omgir oss med og du utvikler empatien. Meditasjon åpner deg også for intuisjonen, nye innsikter og ideer

Hjernen har mulighet til å endre og gro gjennom plastisitet hele livet. En stor studie fra Harvard University og Massachusetts General Hospital fant at etter bar 8 uker med meditasjon opplevde deltakerne bedre stress regulering, hukommelse og lærevne.De fikk mer empati og større selvbevissthet. Videre opplevde de redusert angst og en økt følelse av ro.

En studie fra UCLA Mindful Awareness Center fant at ungdommer og voksne med ADHD som praktiserte ulike typer meditasjon i løpet av 8 uker økte evnen til å fokusere på oppgaver, selv når man forsøkte å forstyrre dem.

Namasté