Smertelindring

All smerte er subjektiv

Å bli fri for smerte er en drøm som går i oppfyllelse. Det fins mange behandlingsmetoder man kan prøve, og mye kan man gjøre på egenhånd. Det som hjelper for en person hjelper kanskje også deg.

Ayurveda

Den flere tusen år gamle helsekunsten Ayurveda fokuserer på hele mennesket. Ayurveda ser på menneskers kropp, sinn, følelser og sjel, hvor målet er balanse i disse.

Rutiner som er avslappende og helsefremmende har fokus i Ayurveda

I Ayurveda er det tre mennesketyper, Vata, Pitta og Kapha. Du kan ta en test for å finne ut hva du er. Hver type har ett mantra, en bekreftelse (affirmation), essensielle oljer og farger knyttet til seg.

Stress

Stress er en av de viktigste faktorene for smerte, både fysisk og psykisk.

Meditasjonsøvelser og yoga vil også hjelpe deg med å reguelre stressnivået. Det anbefales at du gjør yoga hver dag, det er bedre med 15 minutter daglig enn 2 timer en gang i uken. Du finner mer om effektene av yoga hos Harvard Health, YogaUonline og painHealth. Jeg har laget en blogg post som omhandler yoga og en om meditasjon, les gjerne denne.

Muligheter
Du har en unik mulighet til å bli kjent med deg selv. Du kan føre daglige notater, lage takknemlighetsliste, snakke med en venn, lese oppløftende bøker eller se flotte filmer, serier og dokumentarer.